EscOla de TENIS 2021/2022

A partir de septembre torna l’escola de tenis, per alumnes a partir de 4 anys, grup fins a 8 alumnes per pista segons el nivell i l’edat

HORARI:
-Dilluns a divendres de 18:00 a 21:00hs
-Dissabtes de 10:00 a 13:00h

QUOTA MENSUAL:
– 1 dia a la setmana: 33 €
– 2 dies a la setmana: 58 €
-3 dies a la setmana: 80 €
-4 dies a la setmana: 100 €
El pagament de la quota es realitzarà la primera setmana de cada mes.

MATRICULA:
A l’apuntar a l’infant, s’abonarà per única vegada, una matrícula de 20 €, on inclourà SAMARRETA + SHORT O FALDILLA.

Per apuntar-te a l’Escola de Menors, hauràs d’accedir al següent enllaç:
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

RECUPERACIONS:
Únicament els dies festius i dies de pluja.
Es recuperarà la classe, quedant prèviament un altre dia amb el monitor.

APUNTA’T I APRÈN AMB NOSALTRES !!! 💪🎾

TELF: 971438519 (UDYRSPORT)
XAVI AGUILÓ (656578125)

MONITOR:
Xavier Aguiló Gost, monitor Nacional de tennis i pàdel.

VOS ESPERAM
UDYR ES MOU 🔝🔝🔝

* Seguiremos cuidándonos y cumpliendo con todos los protocolos de sanidad e higiene Covid-19 (distanciamiento, uso de mascarilla, utilización de alcohol en gel).
Información sujeta a cualquier modificación según las normativas lo exijan.

Seguirem cuidant-nos i complint amb tots els protocols de sanitat i higiene Covid-19 (distanciament, ús de mascareta, utilització d’alcohol en gel).
Informació subjecta a qualsevol modificació segons les normatives ho exigeixin.